+387 61 557 214 +387 35 215 444 +387 35 215 445 info@multilab.ba Plane bb, 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

Vrste laboratorijskih analiza koje nudimo

ODJELJENJE ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

 

Mikrobiološki laboratorij za ispititvanje hrane, hrane za životinje i vode:
 • Horizontalana metoda za detekciju i brojanje Listera monocytogenes- Dio 1: Metoda detekcije BAS EN ISO 11290-1:2005
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria Monocytogenes ­ metoda detekcije – amandman 1: modifikacija izolacije medija i test hemolize i uključenje preciznosti podataka BAS EN ISO 11290-1/Al:2005
 • Horizontalana metoda za brojanje glukoronidaza pozitivne E.coli – Dio 2. Tehnika brojanja kolonija na 44°C koristeći I 5-bromo-4-hloro-3-indolil-D-glikuronid BAS ISO 16649-2:2008
 • Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – dio 1: tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode veći od 0,95 BAS EN ISO 21527-1:2009
 • Horizontalna metoda za brojanje sulfit redukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima (BAS EN ISO 15213:2008 )
 • Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – dio 2: tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode manji ili jednak od 0,95 BAS EN ISO 21527- 2:2009
 • Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama dio 1: brojanje kolonija pri 30°C tehnikom izlijevanja podloge BAS EN ISO 4833-1:2014
 • Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama dio 2: brojanje kolonija pri 30°C zasijavanjem na površinu podloge BAS EN ISO 4833-2:2014
 • Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp. BAS EN ISO 6579:2005, BAS EN ISO 6579/Cor2:2010
 • Horizontalni postupak brojanja koagulaza pozitivnih stafilokoka Staphylococcus aureus i druge vrste Dio 1: Tehnika korištenja Baird-Parker agar medija BAS EN ISO 6888- 1:2005 i Amandman 1: Uključivanje preciznosti podataka BAS EN ISO 6888-1/A1:2005
 • Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae – Dio 2: Metoda brojanaj kolonija BAS ISO 21528-2:2013(bs)
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp; Dio 1.: Metoda detekcije BAS EN ISO 10272-1:2007
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 2.: Tehnika brojanja kolonija BAS ISO/TS 10272-2:2007
 • Kvalitet vode – Detekcija i brojanje Pseudomonas aeruginosa – Metoda membranske filtracije BAS EN ISO 16266:2009
 • Kvalitet vode – Detekcija i brojanje crijevnih enetokoka – Dio 2: Metoda membranske filtracije BAS EN ISO 7899-2:2003
 • Kvalitet vode – Brojanje Esherichia coli i koliformne bakterije – Dio 1: Metoda membranske filtracije za vode sa niskim prirodnim fonom bakterijske flore BAS EN ISO 9308-1:2015
Odjeljenje za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja:
 • Bruceloza Rose bengal test
 • Enzootska leukoza i Elisa test,
 • Q-groznica i Elisa test
 • Salmonella pullorum Brza serumska aglutinacija
 • Salmonella SPP u fecesu životinja i uzorcima okoliša iz faze primarne proizvodnje ISO 6579/ Am 1 , anneks D
 • Salmonella SPP u rasplodnim jajima i ugušcima Izolacija i identifikacija
 • Salmonella SPP u organima i tkivima životinja Izolacija i identifikacija