U svijetu ispitnih i mjeriteljskih laboratorija, neophodna su stalna praćenja rada jedne laboratorije, osiguranje kvaliteta njenih ispitivanja i pouzdanosti u rezultate.

Kao najadekvatniji način ovog praćenja pokazali su se programi ispitivanja sposobnosti u obliku vanjske, nezavisne procjene kvaliteta ili programi međulaboratorijskih poređenja.

Međulaboratorijska ispitivanja se provode prvenstveno kao vanjska kontrola svih metoda koje se izvode u našoj laboratoriji.

Od strane korisnika naših usluge često su postavljana pitanja – kako mogu biti sigurni u tačnost rezultata naših analiza? Iako su nam metode koje izvodimo akreditovane u skladu sa standaradom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija, odgovor se krije i u konstantnom sistemskom dokazivanju kvaliteta i pouzdanosti rezultata korištenjem organizovanih, nezavisnih međulaboratorijskih ispitivanja, najčešće ponuđenih od strane nezavisnih tržišnih ponuđača međulaboratorijskih ispitivanja.

Jedan od bitnih razloga zbog kojeg laboratoriji primjenjuju navedeni Standard je postizanje statusa akreditiranoga tijela jer kao akreditirani laboratoriji stičemo prednost na tržištu usluga dokazujući svoju osposobljenosti, ne samo svojim klijentima nego i upravnim tijelima, u cilju dobivanja ovlaštenja za provođenje određenih analiza.

Norma BAS EN ISO/IEC 17025 je striktna u svojim zahtjevima osiguranja kvaliteta. Zahtjevi se između ostalog odnose na definisanje politike i sistema kvalitete, na održavanje Sistema, te dokumentovanost procesa. Tehnički aspekti norme su naglašeni u smislu osposobljenosti osoblja, opremljenosti laboratorije, provođenja dobre laboratorijske prakse, analize podataka, preventivnog djelovanja, konstantne procjene rizika u laboratorijskom radu  i preispitivanja upravljanja.

Jedan od tehničkih zahtjeva jeste osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja, a jedan od načina ocjene kvaliteta rezultata ispitivanja je i učestvovanje u programima međulaboratorijskih poređenja ili ispitivanjima sposobnosti.

Veterinarski laboratorij “Multi Lab” doo Tuzla, posjeduje godišnji plan obezbjeđenja validnosti rezultata. Na tom planu je propisana učestalost međulaboratorijskih ispitivanja. Sve metode koje izvodi Veterinarski laboratorij u određenom vremenu mora potvrditi kroz međulaboratorijska ispitivanja.

Multi Lab je u svom dosadašnjem radu uspješno prošao već desetak međulaboratorijskih ispitivanja te i na taj način dokazao osposobljenost svog osoblja za rad, adekvatnu opremljenost i stručnost u izvođenju analiza, te ono najvažnije dokazali su pouzdanost u svoje rezultate.

U konačnici, politika kvaliteta MULTI LAB-a  ostvaruje se :

  • sticanjem povjerenja klijenata da će se očekivani kvalitet postići i održavati;
  • kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva standarda, zakonskih odredbi i zahtjeva klijenata;
  • angažovanjem kompetentnog osoblja ,stalnom obukom i praćenjem stručne osposobljenosti;
  • izvođenjem svih ispitivanja u skladu sa potvrđenim standardnim i dokumentovanim metodama i učešćem u eksternim kontrolama kvaliteta ispitivanja;
  • postizanjem propisane tačnosti rezultata ispitivanja prema standardima;
  • nepristrasnošću ispitivanja, tj. osiguranjem zašite povjerljivih informacija i vlasničkih prava korisnika usluga kao i sprečavanje aktivnosti koje bi dovele do slabljenja povjerenja u kompetentnost i nepristrasnost laboratorije;
  • provođenje dobre profesionalne prakse i kvaliteta ispitivanja.
TAGOVI:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.