Deoksinivalenol (DON) je mikotoksin koji proizvode plijesni roda Fusarium, a pripada skupini trihotecena. DON najčešće nastaje na polju, ali može i tokom skladištenja te je u velikoj mjeri otporan na preradu, zbog čega je potrebno kontrolirati razinu u hrani i hrani za životinje. Na razvoj mikotoksina utiču klimatski uslovi kao što su povećana vlaga i visoka temperatura, te fizička oštećenja i samo prisustvo spora plijesni u sjemenu ili zemlji koje su zaostale od prethodne sezone.

Neke činjenice o DON-u:

  1. DON se također naziva i vomitoksinom.
  2. Postoje dvije vrste trikotecena – tip A i tip B. DON i njegovi metaboliti pripadaju kategoriji trikotecena tip B.
  3. Svinje su vrsta koja je najosjetljivija na DON.

Kako uočiti Fusarium, plijesan koja stoji iza DON-a?

Naziv „vomitoksin“ je dobio zbog toga što prvenstveno uzrokuje povraćanje, ali i druge gastrointestinalne probleme. Takve epidemije trovanja hranom kontaminiranom DON-om su većinom bile povezane sa zemljama u razvoju zbog nepostojanja regulative ili slabog nadzora u provođenju kontrola.

Najčešće nastaje na kontaminiranoj pšenici, ječmu i kukuruzu uzrokujući prvenstveno probavne smetnje. DON može nastati na polju prije žetve ili nakon žetve, a budući da je otporan na procesiranje nužna je njegova kontrola u namirnicama.

Prema podacima koji se nalaze na stranicama FAO gruba procjena je da je do 50 % žitarica kontaminirano mikotoksinima.

Najvažniji izvor DON-a i njegovih derivata u pishrani su hljeb (45,75 %), zatim slijede pivo (14,31 %), kukuruzna krupica (12,48 %), pšenično brašno (7,67 %), dok kokice, kuhani kukuruz, heljda i ječam najmanje doprinose unosu DON-a i njegovih derivata (0,01 % i manje).

Osim hrane biljnog porijekla, mikotoksine je moguće unijeti u organizam i preko mlijeka, sira, mesa, te drugih namirnica životinjskog porijekla.

Slika prikazuje put mikotoksina u hranidbenom lancu.

Veliki problem prisustva deoksinivalenola je njegova termička stabilnost, jer ovo jedinjenje jednom formirano, ostaje stabilno tokom cijelog postupka skladištenja, procesa proizvodnje i kao takvo ulazi u cjelokupan lanac ishrane.

S obzirom na sve ove činjenice veoma je važna kontrola DON-a u laboratorijskim uslovima.

TAGOVI:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.