To je postupak kojim mjerodavno tijelo utvrđuje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih  zadataka.  Akreditacija laboratorija je postupak  kojim Akreditaciono tijelo potvrđuje da laboratorija ispunjava zahtijeve standarda ISO/IEC 17025 i da je kompetentna za obavljanje poslova  u definisanom obimu akreditacije. Pod akreditacijom se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenjivanje usklađenosti (laboratorij, tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo) kompetentno da provodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima.

Koja je razlika između certifikacije i akreditacije ?

Razlika između akreditiranja i certifikacije je u tome što se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili inspekcije, a cerifikacijom se dobija potvrda (certifikat) o usklađenosti sistema upravljanja, proizvoda ili osoba sa određenim standardom ili tehničkom specifikacijom. Akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA).

Postupak akreditacije ?

Auditi obuhvataju ispitivanja ili umjeravanja koja se provode upotrebom normiranih metoda, nenormiranih metoda i metoda koje je razvio laboratorij. Laboratoriji moraju provoditi ispitivanja ili umjeravanja tako da zadovoljavaju zahtjeve ove međunarodne norme i potrebe korisnika usluga.

Od laboratorija se zahtjeva da uspostave, primjenjuju i održavaju sustav upravljanja u kojem će dokazati da zadovoljavaju sve zahtjeve propisane norme. U normi se nalaze zahtjevi koji se tiču upravljanja laboratorija, upravljanja sustavom u laboratoriju, upravljanja dokumentima, provođenja ocjena zahtjeva ponuda i ugovora, nabave usluga i potrepština, usluga kupaca, upravljanja pritužbama, upravljanja nesukladnim radom, provođenja poboljšavanja, upravljanja popravnim i preventivnim radnjama, upravljanja zapisima, provođenja internih audita i upravinih ocjena. U normi se nalaze također tehnički zahtjevi koji se odnose na osoblje, uvjete smještaja i okoliša, provođenje metoda i validiranje metoda, opremu koju koristi laboratorij, osiguravanje mjerne sljedivosti, provođenje uzorkovanja, rukovanje predmetima koji se ispituju ili umjeravaju, osiguravanje kvalitete rezultata ispitivanja ili umjeravanja i prikazivanje rezultata ispitivanja ili umjeravanja.

Postupak akreditacije sastoji se od 4 faze:

  • Predprijavne aktivnosti
  • Prijava za akreditaciju
  • Postupak ocjenjivanja
  • Izdavanje Potvrde o akreditaciji

Šta nama znači akreditacija ?

Akreditacija se izdaje na period od četiri godine tokom kojih Institut za akreditaciju vrši redovne nadzore i kontrole u cilju provjere kompetentnosti laboratorije. Zadatak nas, kao akreditovanog subjekta je da zasluženo povjerenje opravdamo, tako da kvalitet ostaje osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih u laboratoriji MULTI LAB-a.

Akreditacija znači povjerenje – a za nas znači da će korisnici naših usluga od nas dobiti pouzdan, i tačan rezultat; povjerenje da je kvalitet našeg rada usaglašen sa zahtjevima i povjerenje da je naš fokus uvijek na kvalitetu. Rukovodstvo Laboratorije MULTI LAB je na samom početku odlučilo da je osnovni cilj – povjerenje u kvalitet, i da će to biti ono po čemu ćemo biti prepoznati od strane korisnika i stručnjaka. Pa samim činom akreditacije, znamo da smo na dobrom putu. Jer tu smo za vas..

TAGOVI:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *