Iako su za sigurnost hrane, sukladno Zakonu o hrani, primarno odgovorni subjekti u poslovanju s hranom, mjerodavne institucije i potrošači također imaju veoma značajnu ulogu u lancu „od polja do stola“, a sve kako bi se omogućilo da hrana koju namjeravamo konzumirati bude sigurna. Sigurnost hrane je zajednički posao!

Ovaj međunarodni dan prilika je za jačanje napora kako bismo osigurali da hrana koju jedemo bude sigurna. Dobre higijenske prakse u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru pomažu smanjenju nastanka i širenja bolesti koje se prenose hranom. Bilo da proizvodite, prerađujete, prodajete ili pripremate hranu, imate važnu ulogu u njezinoj sigurnosti.

Ne trebamo zaboraviti izjavu Hipokrata da je hrana naš lijek, da izgrađuje naš organizam i čini ono što ustvari jesmo.

Sigurnost hrane znači osigurati da se kupljena hrana čuva od svih vrsta fizičkih, kemijskih i bioloških negativnih učinaka tijekom odabira materijala, prerade, pripreme, transporta i skladištenja. Inače, namirnice mogu sadržavati bakterije i neželjene mikroorganizme te mogu uzrokovati bolesti uzrokovane hranom ako se konzumiraju.

Prema važećim propisima vezanim za hranu u  Bosni i Hercegovini  Subjekti u poslovanju s hranom (SPH) imaju niz procesa koje moraju da ispoštuju:

  • ODGOVORNOST – Odgovorni su za zdravstvenu ispravnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije,
  • SIGURNOST – Ne smiju na tržište stavljati zdravstveno neispravnu hranu,
  • SLJEDIVOST– Moraju biti u mogućnosti brzo identificirati svakog dobavljača ili pošiljku,
  • TRANSPARENTNOST – Moraju hitno obavijestiti nadležno tijelo ukoliko smatraju da njihova hrana nije zdravstveno ispravna,
  • HITNOST – Moraju bez odgode pokrenuti postupak povlačenja ili opoziva hrane s tržišta ukoliko smatraju da njihova hrana nije zdravstveno ispravna,
  • PREVENCIJA – Moraju identificirati i redovno revidirati kritične tačke u njihovim procesima te osigurati da se nad tim tačkama provode kontrole, i na kraju
  • SARADNJA – Moraju sarađivati s nadležnim tijelom u poduzimanju mjera u svrhu smanjivanja rizika.

Prema svemu navedenom, nikako ne trebamo zanemariti samokontrolu subjekata u poslovanju hranu, a ni edukaciju potrošača o istome.

Neka naša hrana bude temelj dobrom zdravlju !

TAGOVI:
  • multilabtuzla,
  • svjetskidansigurnostihrane,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.