Jedna od najznačajnijih prijetnji modernoj medicini je razvoj rezistencije na antibiotike iako se zna da se u ljudskoj medicini koristi mnogo antibiotika. U novije se vrijeme sve više koriste kod životinja te se tako javljaju bakterije kao na primjer Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter koje su otporne na antibiotike te koloniziraju hranu i prenose se na ljude.Antibiotici se klasificiraju prema mikroorganizmu producentu, hemijskoj strukturi, načinu djelovanja, spektru djelovanja te prekursoru i metaboličkom putu biosinteze. U veterinarske lijekove i kontaminante ubrajamo: sulfonamide, kinolone, antihelmintike, kokcidiostatike, uključujući nitroimidazole, karbamate i piretroide, sedative, nestereoidne protuupalne lijekove kao i druge farmakološki aktivne tvari.

Šta su to sulfonamidi ?

Sulfonamidi su sintetički bakteriostatski antimikrobici širokog spektra djelovanja i prvi su uspješno sintetizirani selektivno toksični antimikrobni lijekovi širokog spektra djelovanja. Učinkoviti su u liječenju infekcija Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija (Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella i Enterobacter), a i u liječenju vrsta Chlamydia, gljivica Pneumocystis carinii i protozoa Toxoplasma gondii. Sulfonamidi imaju izrazito bakteriostatsko djelovanje, tj. ne ubijaju bakterije i viruse, već ih oštećuju i stvaraju nepovoljne uvjete za njihov rast i razmnoţavanje. Na sulfonamide su osjetljive samo bakterije koje same sintetiziraju folnu kiselinu te je spriječen njihov rast i razvoj. Negativni učinci na ljude očituju se u poremećaju urinarnog trakta, reakcijama preosjetljivosti i izazivaju trombocitopeniju, anemiju i različite promjene na koži. Često se govori o opasnostima od rezidua antibiotika, a rjeđe o značenju unošenja rezidua sulfonamida hranom. Stalno unošenje antibiotika i sulfonamida u ljudski organizam hranom te dugoročni učinak istih, izrazito je opasno zbog njihove direktne toksičnosti odnosno kancerogenosti (poput sulfametazina), utjecaja na sastav crijevne mikroflore, mogućih alergijskih reakcija kod senzibilnih ljudi, te pojave otpornosti pojedinih patogenih mikroorganizama. Danas se sulfonamidi u hrani određuju nizom različitih analitičkih metoda. Kao jednostavne, brze i osjetljive orijentacijske metode primijenjuju se mikrobiološki testovi i imunoenzimski testovi. Kvantifikacija i potvrda povišenih koncentracija sulfonamida danas se najčešće provodi vodenom hromatografijom kombinovanom s tandemskom spektrometrijom masa LC-MS/MS.

Kinoloni su ?

Neke studije su pokazale da se ostaci oksolinične kiseline i flumekina u ribi mogu detektirati nakon što je takva riba termički obrađena kuhanjem ili pečenjem, dok se prije procesa termičke obrade nisu mogli detektovati što dovodi do zaključka da se kuhanjem omogućuje otpuštanje rezervnih ostataka kinolona koji se ne mogu detektirati u npr. u sirovoj ribi. Ostaci oksolinične kiseline se najčešće mogu pronaći u ribljoj kralježnici i koži, dok ostaci flumekina prevladavaju uglavnom u kralježnici i vjeruje se da onda ti „spremnici“ služe kao skladišta iz kojih se lijekovi polagano otpuštaju u druga okolna tkiva. Međutim, kuhanje ne predstavlja učinkovitu metodu u uklanjanju ostataka tih kinolona jer oba spoja pokazuju izuzetnu termičku stabilnost i tokom procesa kuhanja ne dolazi do njihove degradacije. Isto je primjećeno i za ostatke enrofloksacina u pilećem mesu koji se ne smanjuju ni pod utjecajem različitih postupaka termičke obrade kao što su prženje, pečenje, kuhanje, obrada u mikrovalnoj pećnici te na roštilju što ukazuje da su kinoloni vrlo stabilni tijekom zagrijavanja te njihova prisutnost u hrani može ugroziti ljudsko

zdravlje.

Prisutne rezidualne količine antibiotika i sulfonamide u mesu, mlijeku i jajima mogu izazvati tehnološke problem ukoliko prelaze prag tehnološke sigurnosti što dovodi do velikih materijalnih gubitaka. Međutim, tehnološka sigutnost je mnogo veća od toksične sigurnosti, što uzrokuje proizvodnju tehnološki dobrog proizvoda ali takvi proizvodi su higijenski neispravni i imaju veliki rizik za zdravlje ljudi.

Da bi se obezbijedila higijenski ispravna i sigurna hrana, kao i smanjile eventualne štete u prehrambenoj industriji, neophodno je vršiti monitoring na prisustvo rezidua antibiotika u hrani animalnog porijekla. Za sve analize na raspolaganju Vam stoji odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante Multi LAB-a.

TAGOVI:
  • antibiotici,
  • kinoloni,
  • multilab,
  • multilabtuzla,
  • sulfonamidi,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.