Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanje globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Svake godine, 22. marta, obilježava  se Svjetski dan voda. Rezolucijom UN od 1992. određen je ovaj datum za Svjetski dan voda, a prvi put je obilježen 1993. godine. Cilj obilježavanja je evaluacija naše svijesti o vitalnom značaju vode za zaštitu čovjekovog zdravlja, životne sredine i održavanje zdravlja ekosistema planete. Onečišćenje okoline i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a poplave, suše i zagađenje vode dodatno pogoršavaju već degradiranu vegetaciju, tla, rijeke i jezera. Našom nebrigom o ekosistemu još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude svijeta, te njihov opstanak i napredovanje. 

Šta je to voda za piće ?

Voda za piće je svaka voda, neprerađena ili prerađena, namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili za druge kućanske namjene, bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira isporučuje li se iz razvodne mreže, rezervoara ili je u bocama ili spremnicima; a u industriji to je svaka voda koju subjekti u poslovanju s hranom upotrebljavaju za proizvodnju, preradu, konzerviranje ili prodaju proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku upotrebu. 

ANALIZA VODE ?

Kvaliteta vode ili kakvoća vode se ispituje prema preporukama, smjernicama i pravilnicima. Samokontrola je preveniranje i potrebno je kontinuirano nadzirati tačke procesa koje su prepoznate kao ključne za plasman sigurnog proizvoda. Do danas je  identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a navedeni broj je u svakodnevnom porastu. Analizom vode sprječavamo i suzbijamo mnoge zarazne bolesti, njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njezina zdravstvena ispravnost te učinkovitost dezinfekcije. Ovakvim ispitivanjem analiziraju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, toksične, hemijske, fizičko-hemijske i mikrobiološke.

Parametri koji se ispituju za fizičko-hemijsku analizu su: temperatura; boja; okus; miris; mutnoća; pH vrijednost; elektroprovodljivost; aluminij; amonij; hlorid; nitriti; nitrati; utrošak KMnO4 (permanganatni indeks); željezo.

Mikrobiološka analiza se zasniva na ispitivanju sljedećih parametara: broj kolonija na 22˚C; broj kolonija na 37˚C;  Clostridium perfringens;  Escherichia coli;  Koliformne bakterije; Pseudomonas aeruginosa.

KADA JE VODA „ZDRAVA“ ?

Voda se smatra “zdravom” kada analiza vode pokaže da analiziran uzorak:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane “Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju“ 

KAKO PRAVILNO UZORKOVATI VODU ?

Osnovna fizičko-hemijska analiza:

 1. plastična boca od vode;
 2. pustiti vodu da oteče prije uzorkovanja dok temperatura ne postane konstantna;
 3. isprati flašu nekoliko puta sa vodom koja se uzorkuje;
 4. uzeti 1,5 litara vode i u roku od 12 sata dostaviti na analizu (čuvati pri 4˚C);
 5. na bocu nalijepiti papir sa nazivom uzorka i datumom uzorkovanja.

Mikrobiološka analiza:

 1. preuzeti sterilnu ambalažu u laboratoriji;
 2. ukloniti mrežicu sa česme, plamenom dezinfikovati česmu ukoliko je to izvodivo ili dobro prebrisati suho istočište sa vatom namočenom u 70 %-tni etanol;
 3. pustiti vodu da teče 15 minuta prije uzorkovanja;
 4. pažljivo ukloniti čep sa flašice ne dirajući unutrašnji dio čepa niti grlo flaše;
 5. ne ispirati flašu sa uzorkom vode
 6. nasuti uzorak do oko 5 cm od vrha flašice
 7. uzorak čuvati u frižideru na 4˚C i dostaviti u laboratoriju u roku od 12 sati.

Redovnim uzorkovanjem i ispitivanjem vode, štitimo je od nečistoća, jer imamo mogućnosti poduzimanja korektivnih radnji. Da je štitimo i štedimo. Svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. U godinama koje dolaze i sve većim prirodnim katastrofama, voda će biti jedan od glavnih ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih pitanja. Bez vode nema života.

Multi LAB d.o.o. za vas može obaviti analizu vode na mikrobiološke, fizičke i hemijske parametre.

TAGOVI:
 • multilab,
 • svjetskidanvode,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.