Oznaka odnosno deklaracija hrane, informacija predstavljena na prehrambenom proizvodu, jedno je od najvažnijih i izravnih sredstava saoštavanja informacija potrošaču. Međunarodno prihvaćena definicija oznake za hranu je svaka oznaka, marka, slikovna ili druga opisna stavka, napisana, štampana, označena, utisnuta, ili pričvršćena na spremnik hrane ili prehrambenog proizvoda. Ove informacije mogu pratiti hranu ili biti izložene u blizini hrane kako bi se promovirala njezina prodaja.

Propisima su tačno definisane informacije koje čine deklaraciju svake vrste proizvoda.

Označavanje proizvoda je bitno tržišno oruđe, koje se može posmatrati kao integralni dio komunikacije između proizvođača i potrošača.Deklaracija potrošaču omogućava da dođe do osnovnih informacija i podataka o proizvodu ili proizvodima koje namjerava da kupi. Deklaracije i oznake na proizvodima pružaju proizvođačima sredstvo kojim daju osnovne informacije o proizvodu, kao i ostale korisne informacije. Također, kada se koristi efikasno i odgovorno, deklarisanje pruža proizvođaču mogućnost za isticanje prednosti njegovog proizvoda u poređenju sa konkurencijom.

Za adekvatno i tačno prezentovanje informacija o proizvodu odgovoran je subjekt u poslovanju sa tom hranom.

Subjekat u poslovanju s hranom koji je odgovoran za informaciju o hrani je subjekat pod čijim nazivom ili nazivom preduzeća je hrana stavljena na tržište ili, ako taj subjekat nije registriran u državi, odgovoran je uvoznik u državu. Subjekat u poslovanju s hranom koji je odgovoran za informaciju o hrani mora osigurati prisustvo i tačnost informacije o hrani u skladu s propisima koji definišu način deklarisanja kao i drugim propisima koji se odnose na tu hranu.

Shodno Zakonu na snazi hranom neodgovarajuće kvalitete smatra se hrana je nepotpuno, neodgovarajuće ili nepropisno deklarisana. Osim što takva hrana dobila epitet „neodgovarajuće“, isto se smatra i prekršajem koji prema istom Zakonu se kažnjava novčanom kaznom od 25.000 KM do 100.000 KM.

Praksa je pokazala da najčešće pogreške na deklaracijama su kod:

  • adekvatnog odabira naziva proizvoda;
  • nepotpunog i netačnog navođenja sastojaka;
  • neisticanja alergena;
  • dizajn ambalaže je neharmonizovan sa zahtjevima propisa te sa vrstom proizvoda i navodima na istom;
  • greške oko navoda o zemlji porijekla;
  • nepotpuni navodi subjekata koji su odgovorni za proizvod;
  • nepostojanje i nepotpune tablice nutritivne vrijednosti;
  • piktogrami ili su nepotpuni ili neodgovarajući.

Niz neusaglašenosti je dug i opsežan i može navesti potrošača na pogrešne zaključke o proizvodu, a  subjekt u nepovoljan položaj. Deklaracija je prva komunikacija proizvođača i kupca te ne smije dati pogrešnu i iskrivljenu sliku o subjektu, a najmanje onu koja će ishoditi zaključak kod potrošača da ga želite obmanuti ili prevariti.

Za ispravno deklarisanje proizvoda obratite se stručnjacima Multi Lab tima.

TAGOVI:
  • deklaracija hrane,
  • deklaracija proizvoda,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.