Preciznoi pravovremeno otkrivanje gravidnosti kod mliječnih krava, ovaca i koza je bitna komponenta današnjih programa upravljanja reprodukcijom. Veterinari i farmeri koriste rano otkrivanje nesteonih (otvorenih) krava, ovaca i koza kako bi omogućili brži ponovni uzgoj i skratili interval teljenja, čime se maksimizira proizvodnja mlijeka i prihod za farmu.

Tradicionalno, gravidnost se utvrđuje rektalnom palpacijom ili transrektalnim ultrazvukom. Test za rano otkrivanje gravidnosti preživara omogućava laboratorijska metoda za precizno otkrivanje gravidnosti već 28 dana nakon parenja i 21 dan nakon prijenosa embriona kod krava.

Pogodnost koja veterinarima i farmama mlijeka daje važan alat za ranu identifikaciju steonih životinja. Test se može koristiti > 60 dana nakon teljenja.

Test za gravidnost se može koristiti od 28 dana nakon rasploda kod koza, a kod ovaca od 35 dana nakon rasploda.

TAGOVI:
  • gravidnost,
  • koze,
  • krave,
  • ovce,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.