Jedan od kriterija za kontrolu da li je naš način čišćenja dovoljno dobar i efikasan jeste kontrola postojanja Enterobakterija na našim radnim površinama. Kao subjekti u poslovanju sa hranom odgovorni smo za sve što se dešava tokom našeg procesa pa tako i za nivo uspostavljene i postignute higijene kao mjere čistoće.

Mikrobiološki kriteriji koriste se u biti za validiranje efikasnosti i ispravnosti provođenja mjera temeljenih na načelima dobrih praksi.

Sudionici – „krivci“ u navedenom ciklusu su subjekti u poslovanju sa hranom i isti su dužni u svakoj fazi rukovanja sa hranom poduzeti mjere da se zadovolje kriteriji higijene.

Enterobakterije se još nazivaju i bakterije probavnog sistema što je osim saznanja i poražavajuća činjenica da baš takve bakterije kroz kontrole testiramo da li žive na našim radnim površinama na kojima se proizvodi hrana i s kojima hrana dolazi u kontakt.

Prisutnost enterobakterija kod uzimanja mikrobioloških briseva je znak nedovoljne higijene, najčešće nedovoljne higijene ruku zaposlenika kao glavnog alata za raznošenje nepoželjnih mikroorganizama i kontaminiranja.

Kontrola (ne)čistoće naših radnih površina je obaveza prema propisima i definiše se kroz plan samokontrolisanja. Propis poziva i obavezuje subjekta na visoku svjesnost i savjesnost samim tim jer glavnu odgovornost snosi subjekt u poslovanju s hranom kako za efikasnost sanitacije tako i za kontrolisanje efikasnosti provođenja iste.

Na ulaganje u samokontrolu u konačnici uvijek treba gledati iz pozitivnog ugla s obzirom da isto je opravdano jer benefiti sistematične samokontrole su neprocjenjive.

Svrha samokontrole kroz uzorkovanje briseva je dokazati da se praksom koja se primjenjuje postiže zadovoljavajuća mikrobiološka čistoća radne okoline.

Kontrolišite sami Vaš proces kako bi samokontrola bila Vaša najača karika, a rezultat siguran proizvod.

Obratite se stručnom timu Multi Lab – a za sve nejasnoće oko propisivanja plana samokontrole, učestalosti i mjesta uzorkovanja te provjere postojanja Enterobakterija kao i sistemsko pronalaženje načina sprečavanja pojave iste.

TAGOVI:
  • enterobakterije,
  • kontrola,
  • radne površine,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.