Listeria monocytogenes je široko rasprostranjen i relativno otporan mikroorganizam u prirodi. Izolovana je iz različitih uslova sredine (zemljište, voda, razne vrste namirnica biljnog i animalnog porijekla, životinje, ljudi). L. monocytogenes je patogena za ljude i veliki broj životinja. Infekcija se najčešće javlja sporadično, mada se može manifestovati i kao epidemija.

Njeno prisustvo u hrani može biti posljedica:
  • postprocesne kontaminacije iz proizvodne okoline,
  • unakrsne kontaminacije usljed manipulacije hranom i
  • kontakta sa kontaminiranim površinama ili drugom hranom iz skladišnog prostora.
Raste na temperaturi hlađenja (4°C), a ne preživljava zagrijavanje pri 60°C u trajanju od 30 minuta.
Ovaj patogen može, usljed unakrsne kontaminacije tokom klanja klinički zdravih životinja, kontaminirati meso. Samo pravilna termička obrada, kao i adekvatan higijenski režim tokom procesa prerade mesa, doprinose procesu eliminacije ovoga patogena iz lanca hrane.

Postoji mnogo vrsta biljnih izvora koji su često kontaminirani listerijom. Različite salate od kupusa, paradajza i rotkvica najčešći su izvor zaraze za ljude. Listerije su sposobne da prodiru iz supstrata (zemljišta) preko korijenovog sistema u vegetativne organe biljaka, da se u njima aktivno razmnožavaju, nakupljajući se do visokih koncentarcija (108-109 ćelija/g) i da dugo u njima opstaju u vegetativnom (kultivirajućem) obliku.

Na bazi zapažanja mnogih autora, definisane su najrizičnije kategorije ljudske populacije:
  • trudnice,
  • novorođenčad,
  • osobe sa narušenim imunim sistemom,
  • starije osobe.

Mirza Dedić, Head of Laboratory Department & Co-Founder of Multi Lab d.o.o.
TAGOVI:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *